Dajmy kotom wody

  

     Jak wielkie znaczenie dla organizmów żywych ma woda dowiadujemy się na pierwszych lekcjach biologii. Wiemy od zawsze, że bez wody nie ma życia. Woda jest w nas, wokół nas. Stanowi 70 procent składu w organizmach zwierzęcych. Natura ukształtowała organizmy żywe, jak najlepiej funkcjonujące maszyny. Uwzględniła naturalnie wodę w ich diecie.Jeżeli np. dziko żyjący przedstawiciel kotowatych dostarcza podczas odżywiania organizmowi 70 procent wody, to nie mamy wątpliwości, że jest to niezbędne do jego życia. Felinolodzy  potwierdzają tę oczywistość niezłomnymi dowodami. Czytaj dalej